Везификс 5мг 30 Обвити Таблетки

Везификс 5мг 30 Обвити Таблетки
Активно вещество
Солифенацин
Области на лечение
Свръхактивен Пикочен Мехур