Олфрекс 10мг 28 Филм Таблетки

Олфрекс 10мг 28 Филм Таблетки
Активно вещество
Оланзапин
Области на лечение
Шизофрения, Биполярно Афективно Разстройство