Прегабин 75мг 56 Капсули

Прегабин 75мг 56 Капсули
Активно вещество
Прегабалин
Области на лечение
Невропатна Болка