Пулсет 40мг 28 Стомашно-Устойчиви Таблетки

Пулсет 40мг 28 Стомашно-Устойчиви Таблетки
Активно вещество
Пантопразол
Области на лечение
Язва на стомаха, ГЕРБ