Сефпотек 200мг 14 Филм Таблетки

Сефпотек 200мг 14 Филм Таблетки
Активно вещество
Цефподоксим Проксетил
Области на лечение
Бактериални инфекции