Тайлол Хот 6 Сашета

Тайлол Хот 6 Сашета
Активно вещество
Парацетамол, Хлорфенирамин, Псевдоефедрин
Области на лечение
Симптоматично лечение на грип и настинка