Пулсет 20мг 14 Стомашно-Устойчиви Таблетки

Пулсет 20мг 14 Стомашно-Устойчиви Таблетки
Активные Вещества
Пантопразол
Терапевтические Области
Язва на стомаха, ГЕРБ