Пулсет 40мг 14 Стомашно-Устойчиви Таблетки

Пулсет 40мг 14 Стомашно-Устойчиви Таблетки
Активные Вещества
Пантопразол
Терапевтические Области
Язва на стомаха, ГЕРБ