Биотехнологиите са нашият стратегически приоритет

Биотехнологиите са нашият стратегически приоритет
Nobel Pharmaceuticals разглежда биотехнологиите като стратегически приоритет. Ние навлязохме в тази област през 2005 с клиничното изследване на Интерферон алфа фаза II, първо по рода си сред турските фармацевтични компании. Nobel започна биотехнологичните изследвания със собствен капитал, а в последствие ги продължи с правителствена безвъзмездна помощ.

2015 е важен крайъгълен камък за Nobel Pharmaceuticals и турската биотехнологична индустрия. Сред 28-те проекта и 21 компании, Nobel е единствената компания, сключила договор с проекта KAMAG 1007 и субсидия 10 000 000 долара. С този проект стартира първия национален проект за биоеквивалентни лекарствени препарати (BIOSIM-1) с държавна подкрепа.

Впоследствие нашият проект за рекомбинант bi-mAb бе първият биотехнологичен оригинален проект за развитие на молекула в Турция, иницииран с подкрепата на TÜBİTAK (Съвет за научни и технологични проучвания на Турция), като част от сътрудничеството между Университета Bilkent и Nobel Pharmaceuticals.

Предлагането на местните и на международните пазари на висококачествените продукти, които Nobel Pharmaceuticals ще произведе, ще подпомогне и външната търговия на фармацевтичния сектор в Турция.

IFC (International Finance Corporation), която е институция от групата на Световната банка, инвестира 25 000 000 долара в производствения обект за биотехнологични лекарства на Nobel Pharmaceuticals. TÜBİTAK подкрепя тази инвестиционна програма както финансово, така и с техническа помощ.

Освен инвестициите в биоеквивалентни лекарствени средства, Nobel Pharmaceuticals има за цел да повиши международната конкурентна сила на компанията и на Турция, като се съсредоточи върху разработване на оригинални биотехнологични молекули.

Биотехнологичната инвестиция на Nobel се състои в научно-изследователска дейност и биореактори с производствен капацитет до 10 000 л в 3 различни цеха.

Нашата цел е: с вътрешен капитал и следвайки нашия подход за производство на иновативни и висококачествени продукти, да осъществим местно производство в областта на биотехнологиите, да разработим нови биомолекули и да доразвием тази сфера в Турция. Тази цел се осъществява чрез внедряване стандартите GMP/GLP и тези на сдружението Tübitak Marmara Teknopark в обектите на Nobel, които работят с приоритет за нуждите на Турция.