За Нас

За Нас
Повече от половин век опит, 100% местен капитал.

Световен играч с повече от половин век опит, Nobel е създадена през 1964 година като компания със 100% Турски капитал. Днес Nobel осъществява дейността си в общо пет обекта - три в Турция и по един в Казахстан и в Узбекистан. Едновременно с това компанията извършва промоционална и продажбена дейност със свои собствени организации в 20 страни. С кадрови екип от около 3 000 души, които са експерти в техните области, Nobel изнася в 50 страни качествени продукти, които са произведени в съответствие с международните стандарти.

В Турция дейността на Nobel по продажби, маркетинг и управление е базирана в Истанбул, докато производствената и научно-изследователската дейност се намират в Дюзче и Гебзе, а производството на активни фармацевтични съставки е организирано в обекти в Черкезкьой.

Имайки за цел подобряване на качеството на живот с ефективни и висококачествени продукти, произведени в съответствие с международните стандарти, Nobel извършва промоционална и търговска дейност чрез свои собствени организации в Германия, Албания, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Швейцария, Черна гора, Казахстан, Киргизстан, Косово, Македония, Монголия, Молдова, Узбекистан, Русия, Сърбия, Туркменистан и Украйна.

Създавайки свои собствени кадри във всяка страна, в която оперира, Nobel Pharmaceuticals извършва маркетингова и търговска дейност, спазвайки същите етични и трайно утвърдени в Турция стандарти. Nobel Pharmaceuticals осъществява маркетинговата си дейност в страните, в които работи, при спазване на същите етични и трайно утвърдени в Турция стандарти.

Първата стъпка по посока на глобалното разширяване на Nobel Pharmaceuticals, която е част от Ulkar Holding, която намери реализация в Казахстан, и Nobel AFF, която бе основана през 2002, стана първата производствена база с чуждестранен капитал в страната. Това съоръжение, което е повод за гордост за Nobel, е в същото време първото в страната, което притежава GMP сертификат за добри производствени стандарти.

Друг източник на гордост на територията на Азия е Nobel Pharmsanoat – нашето производствено подразделение в Узбекистан. Със своите повече от 300 служители Nobel Pharmsanoat е добре позната Турска марка, която се свързва със стандарта за качество в Узбекистан, която е една от най-гъсто населените страни в Централна Азия.

Мисия: Да се подобри качеството на живот, прилагайки на практика мотото "Здравето е всичко".

Визия: да предоставим надеждни и достъпни продукти за здравето на хората във всяко кътче на света.