Здравето е ценно

Здравето е ценно
Нашата мисия: Подобряваме качеството на живот, прилагайки на практика мотото "Здравето е ценно".
Нашата визия: Да осигурим надеждни и достъпни медикаменти за здравето във всяко кътче по света.

Ние в Nobel служим в името на здравето на хората и ежедневно подобряваме качеството на живот с професионалните си знания и усилия.

Ние в Nobel сме ОТДАДЕНИ. Изпълняваме задачите си с ентусиазъм, ние сме любопитни, откриваме и постоянно се учим. Не се спираме на едно място и винаги работим за по-доброто.

Защото здравето е ценно.

Ние, Nobel, сме ДОВЕРЕН ПАРТНЬОР. Установяваме взаимоотношения, основани на доверие с нашите партньори и служители, като им напомняме за нашата достойна история и високи стандарти за качество.

Защото здравето е всичко.

Ние, Nobel, СЕ ОТЛИЧАВАМЕ. Ние сме начело на промяната и променяме света със своите смели и променящи стереотипите инициативи.

Защото здравето е всичко.

Ние в Nobel сме ГЪВКАВИ. За нас промяната означава възможност и се приспособяваме бързо към новите условия, благодарение на нашата гъвкава структура и така я превръщаме в предимство пред конкуренцията.

Защото здравето е ценно.

Всяка стъпка предприета от Nobel, създава полза както за здравеопазването в 20 страни, така и за света...

Всички ние ежедневно полагаме усилия и целия си стремеж за здраве.

Здравето е всичко!