Алзанцер ОДТ 5 mg таблетки, диспергиращи се в устата 28

Алзанцер ОДТ 5 mg таблетки, диспергиращи се в устата 28
Активна Съставка
Донепезилов хидрохлорид
Области На Използване
Болест на Алцхаймер