Дексинал 25 mg 10 филмирани таблетки

Дексинал 25 mg 10 филмирани таблетки
Активна Съставка
Декскетопрофен (като декскетопрофен трометамол)
Области На Използване
НСПВС, Ноцицептивна Болка