Дексинал 50 mg/ 2 ml инжекционен/инфузионен разтвор

Дексинал 50 mg/ 2 ml инжекционен/инфузионен разтвор
Активна Съставка
Декскетопрофен (като декскетопрофен трометамол)
Области На Използване
НСПВС