Сефпотек 200 mg 14 филмирани таблетки

Сефпотек 200 mg 14 филмирани таблетки
Активна Съставка
Цефподоксим Проксетил
Области На Използване
Бактериални инфекции