Научно-изследователски център към Düzce Pharmaceutical

Научно-изследователски център към Düzce Pharmaceutical
Това е научно-изследователски център, в който работят 65 научни работници с опит в разработването на генерични препарати и проектиране на нови системи носители.

В нашата експертна област влизат твърди лекарствени форми (конвенционални/модифицирани/ таблетки с удължено освобождаване, двуслойни таблетки, капсули, ADT, ефервесцентни гранули, таблетки за дъвчене, таблетки за смучене и микропелети) , течни лекарствени форми (разтвори, суспензии, сиропи, капки), полутвърди лекарствени форми (кремове, помади, гелове и лосиони), антибиотици от групата на цефалоспорин, парентерални форми (лиофилизирани продукти, предварително напълнени спринцовки, флакони) и инхалатори със сух прах.

Фармацевтичният научно-изследователски център на Nobel Pharmaceuticals има опит в извършване на оценка заедно с патентния отдел на иновативни лекарствени форми, които не нарушават патенти, принадлежащи на оригиналните продукти и при подаване на заявки за патенти.

В допълнение към усилията за разработката на лекарствени форми, ние разработваме методи и извършваме необходимите технологични оценки за осъществяване на трансфера на технологиите към производствените обекти по най-ефикасния начин.

Нашият научно-изследователски център, освен разработването на лекарствени форми, отговаря също така за разработването на аналитични методи, подходящи за активните съставки и лекарствените продукти, както и за валидирането на разработените методи. За да бъдат успешни усилията за разработване на лекарствените форми, трябва да се извършат аналитични изследвания от висок клас. Ето защо производството на лекарства с разработените форми трябва да се анализира с методи, които показват, че са надеждни. Нашият научно-изследователски център е оборудван с най-модерни съвременните аналитични устройства и са създадени лаборатории за анализ.