R&D център по биотехнологии към Marmara Teknokent (MARTEK)

R&D център по биотехнологии към Marmara Teknokent (MARTEK)
Това е научно-изследователски център към Tübitak Marmara Teknopar , който е в съответствие с международните стандарти за Добра производствена практика и Добра лабораторна практика (GMP/GLP). Нашата цел е да осъществим местно производство в областта на биотехнологиите и да разработим нови биомолекули, следвайки подхода за производство на иновативни и висококачествени продукти.

Nobel Pharmaceuticals, чиято основна мисия е "Здравето е ценно", създаде един от най-важните високотехнологични, биотехнологични фармацевтични обекти в Турция, който е в съответствие с международните стандарти за Добра производствена практика (GMP). В обекта са разположени научно-изследователски лаборатории и биореактор с капацитет 2х1000л. Съоръжението, в което са разположени лаборатории за разработване на процесите по целия технологичен поток, биоанализ и биоаналитични лаборатории и което е изградено в съответствие с установените изисквания на класификациите за чисти стаи, разполага, както с оборудване, така и с инфраструктура, достатъчни за изпълнение на всички стъпки по златните стандарти за разработване на 4 нови продукта годишно и е в съответствие с всички стандарти за качество и документиране, по-специално GMP.

Създаден е голям екип от квалифицирани изследователски кадри в областта на разработването на биологични лекарства, както от чужбина, така и от Турция. Членовете на екипа са обучени в области като молекулярна биология, генетика и биоинженерство, като предимство имат тези с придобита магистърска и докторска степен. В рамките на своите инвестиции за биотехнологични, научно-изследователски дейности, Nobel Pharmaceuticals продължава да следва своята цел за разработване не само на биоподобни, но и на оригинални лекарствени продукти. Също така цели да създаде необходимата на Турция екосистема, която да ѝ отреди мястото в света, което заслужава в тази област. За тази цел компанията разработва съвместни проекти с водещи институти и университети в Турция.

При процесите на разработване и производство на биотехнологични лекарства се вземат под внимание стандартите, определени от WHO, EMA и FDA, като целта е разработените лекарствени продукти да се предлагат не само в Турция, но и в целия свят.