Nobel AFF

Nobel AFF
Фармацевтичният завод Almatı на Нобел (Nobel AFF) е един от водещите производители във фармацевтичната индустрия в Казахстан. През 2002 Ulkar Holding направени значителни инвестиции за реорганизацията на фармацевтичния завод Almatı.

Фармацевтичният завод Almatı на Нобел (Nobel AFF) е един от водещите производители във фармацевтичната индустрия в Казахстан. През 2002 Ulkar Holding направени значителни инвестиции за реорганизацията на фармацевтичния завод Almatı. Съществуващите производствени участъци са модернизирани и са създадени нови производствени участъци в съответствие с международните стандарти за GMP. През първия етап в завода са инвестирани 40 милиона щ.д., след което още 30 млн. щ. д. с оглед увеличаване на производствения капацитет в рамките на инвестиционната дейност през 2015 г.. В краткосрочен план намеренията са за още 50 милиона щ.д. инвестиции за развитието на научно- технологичния потенциал и производството на биотехнологични продукти.

Nobel AFF е разположена на площ от 10 000 м², има 5 производствени зони, където се произвеждат твърди, течни, суспензнонни, полутвърди и гелообразни лекарствени форми. Всички съществуващи производствени звена в завода са сертифицирани с GMP и развиват производствена дейности по международни стандарти. През 2011 Nobel AFF се превърна в първата компания в Казахстан, получила GMP сертификат и успешно преминава одити на експерти на Световната здравна организация. Nobel AFF получи максимална оценка от одиторите от Казахстан и страните на ОНД, както и от одитори на многонационални фармацевтични компании, които изпълняват договори за производство.

Производствените участъци са оборудвани с вентилационни съоръжения по GMP. Съоръженията разполагат с модерно оборудване, доставено от Италия, Великобритания, Германия, Швейцария, Белгия, Дания, САЩ, Турция, Индия и Южна Корея.

Годишният производствен капацитет е 750 млн. таблетки, 250 млн. капсули, 20 мил. флакони със сироп-суспензия, 10 млн. тубички крем-гел, което съставлява значителен дял от пазара на Казахстан.

Към днешния ден продуктовата гама на Nobel AFF включва почти 250 продукта, обхващащи 83 молекули в различни фармацевтични групи като антимикробни, антибиотични, болкоуспокояващи-антипиретични, противовъзпалителни, антихипертонични, хиполипидемични, невропсихиатрични, противотуморни и онкологични лекарства.

Нашето производствено съоръжение разполага с лаборатория за физико-химически анализ, микробиологична лаборатория и лаборатория за контрол на процесите. Всички те са на световно ниво и са акредитирани от компетентните правителствени агенции. Оборудвани са с най-модерни технологии и измервателни прибори. Освен това готовите продукти се подлагат на контрол в лабораторията на "Националния център за оценка на фармацевтични продукти, медицински материали и медицински технически устройства" към Министерство на здравеопазването на Република Казахстан.

Nobel AFF се нарежда на второ място сред местните фармацевтични производители в Казахстан по обем на продажбите. Дружеството непрекъснато увеличава обема на износа, като доставя продукти в Русия, Киргизстан, Узбекистан и Монголия. Според резултатите за 2018 г., Казахстан става лидер в износа сред фармацевтичните производители.

Основната цел на компанията е да подобри качеството на живот на хората чрез производство на качествени и ефективни местни лекарствени продукти, както и да предостави на потребителите и на лекарите точна и полезна информация за наличните продукти на пазара. За тази цел компанията има представителства във всички градове в Казахстан.

Към днешна дата в компанията работят общо около 500 служители. Служителите на компанията редовно се включват в семинари за професионално обучение и са инструктирани по правилата за GMP и ISO. Системата за управление на качеството на компанията е в съответствие с ISO 9000:2001 и притежава сертификати от Института по стандартизация на Турция и Центъра за международна система за документация.