Nobel Pharmsanoat

Nobel Pharmsanoat
Nobel Pharmsanoat е една от трите основни производствени бази на основаната през 1964г. в Турция, имаща представителства в повече от 20 страни, фармацевтична компания Nobel Pharmaceuticals. Nobel Pharmsanoat е фармацевтична компания, която развива дейност в Узбекистан от 2002г. и в която работят почти 400 служители.

През 2012 г. тя получава Международен сертификат по ISO 9001:2008., през 2014 г. -сертификат по ISO 22000:2005 (HACCP) и през 2016г. - сертификати за качество GMP.

След решението на Nobel Pharmaceuticals за изграждане на нов завод на световно ниво, с цел подобряване на съществуващото производство и допълнително увеличаване на възможностите за износ, изграждането на новия завод, което започва на 16 ноември 2013 г., е завършено през месец август 2017 г. Nobel доставя ново производствено и лабораторно оборудване от САЩ, Германия, Китай, Швейцария, Великобритания, Италия, Япония, Турция, Корея и Индия в рамките на инвестициите за технологично развитие в Узбекистан. В момента заводът притежава мощности за производство на повече от 60 лекарства, както и лаборатории за физико-химичен и микробиологичен анализ, активни вещества, опаковане и складове за съхраняване на готовата продукция. Нашето производството е в пълно съответствие със стандартите на ЕС за Добрата производствена практика (GMP).

Производственият капацитет е 10 млн. кутии годишно. Той обхваща 110 продуктa, включително 60 молекули от различни групи, като таблетки, филмирани таблетки, капсули, прах, суспензия, капки, спрей и назален спрей, пеницилин.

Nobel Pharmsanoat работи в тясно сътрудничество с Института по фитотерапия към Академията на науките на Узбекистан за производство на лекарствени продукти на базата на местни билки. Понастоящем 3 от 5-те продукта, произведени с местни активни субстанции, се изнасят в чужбина. Новосъздаденото научно-изследователско и развойно (R&D) звено в нашата компания работи за проучване и прилагане на нови молекули в производството. Освен това, заводът за производство на суровини ще бъде оборудвано със съвременни технологии в близко бъдеще.

Продуктите на Nobel с печат "Произведено в Узбекистан" се изнасят в Турция, Казахстан, Афганистан и Грузия.

Nobel Pharmsanoat придава голямо значение на опазването на околната среда и екологията. В производството се прилага системата за "безотпадъчна технология" и има изградена водопречиствателна станция.