Ulkar Kimya

Ulkar Kimya
Ulkar Kimya е акционерно дружество на Ulkar Holding и е разположено в Организираната промишлена зона на Черкезкьой, в границите на Текирдаг. Дружеството е специализирано в производството на активни фармацевтични субстанции и защитени микропелетни форми.

Ulkar Kimya е създадена през 1988 година на обща площ от приблизително 64 000 квадратни метра. През 1990 година започва производство на активни фармацевтични субстанции. През 1991 година изгражда ново съоръжение на същото място и започва производството на защитени микропелетни форми. За да задоволи нарастващото търсене на своите клиенти, през 2005 година дружеството реши да разшири своите производствени съоръжения и лаборатории, достигайки затворена площ от 14 000 квадратни метра. През 2007 година в обхвата на тази площ започват да работят и новите лаборатории за контрол на качеството. В края на 2009 година е завършена новата фабрика за производство на активни субстанции. С това разширение се достигна увеличение на капацитета до 6 пъти.

Значението, което Ulkar Kimya отдава на качеството, безопасността, здравето, околната среда и хигиената на труда, се доказва от факта, че нашите заводи притежават европейски сертификат за GMP, издаден от Министерство на здравеопазването на Република Турция, което е член на PIC и BfArM – Германия.

От една страна, Ulkar Kimya обслужва фирмите от Холдинговата група, а от друга страна – изнася активни вещества и защитени микропелетни форми в редица страни от Европа, Русия, Общност на независимите държави (ОНД), Азия, Южна и Северна Америка. Също така продължават да растат договорните услуги за производство към различни международни компании.

Заедно с производствените си дейности, Ulkar Kimya разполага с лаборатория за научно-изследователска и развойна дейност, която е с модерна инфраструктура и към края на 2018 стана одобрен от правителството научно-изследователски център.