Форма за докладване на нежелана лекарствена реакция

Моля, чрез тази форма изпращайте всички подозирани нежелани лекарствени реакции, наблюдавани при употребата на лекарствени продукти на НОБЕЛ ФАРМА EООД. Този документ е поверителен! Информацията за пациента не се разкрива! Информацията от Вашите съобщения се обработва при строго спазване принципите за конфиденциалност.

Не се колебайте да изпратите съобщение, дори когато не разполагате с всички необходими данни за попълване на формата. Все пак, за да бъде съобщението валидно, е необходимо да бъдат попълнени най-малко полетата, отбелязани със синя звездичка (*).

В случай на проблеми, възникнали по време на бременност, при аборт или дефекти и увреждане на плода, моля, съобщете всички лекарства, употребявани по време на бременността, в полето “Допълнителна информация”.

Съобщение за нежелана лекарствена реакция може да се подаде на:
1. тел: 02 962 62 80, 02 962 90 35, 0885 908 183
    факс: 02 962 90 36
    email: info@nobelpharma.bg; drugsafety@avpharm.com
    24-часов телефон: +359 888 896 587 или +359 889 781 118

  Квалифицирано лице по лекарствена безопасност Д-р. Вили Топалова

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА 

Данни за лицето, даващо информация

Данни за пациента

Подозиран лекарствен продукт 1

Подозиран лекарствен продукт 2

Прием на други лекарства

Моля опишете всички лекарствени продукти приемани по време на възникване на нежеланата лекарствена реакция.

Нежелана лекарствена реакция

Подробности за лечението, диагностични процедури, последици, анамнеза за съпътстващи заболявания, бременност, зависимости, алергии, съпътстващо лечение, история на заболяването и др.