НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВО

НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВО
Всички продукти, предлагани от Nobel Pharmaceuticals, са разработени с помощта на научни методи от квалифицирани професионалисти. За производството на тези продукти се използват само одобрени вещества и съставки, отговарящи на критериите за качество и GMP процедури. Дозата, чистотата и лекарствената информация за продуктите, които предлагаме като възможности за лечение, са гарантирани от системата за качество, съответстваща на международните стандарти.

Производствената структура на Nobel Pharmaceuticals e организирана по такъв начин, че да гарантира спазването на наредбите за безопасност на труда, поддържане на работната среда, човешките ресурси, както и да работи в съответствие с правилата на фармацевтичната индустрия.

Като компания, която спазва изискванията на добрите производствени практики (Good Manufacturing Practises - GMP), ние бързо се адаптираме към промените в технологиите и стандартите в отрасъла и развиваме свой собствен квалифициран персонал. Ние работим в посока гарантиране на ефективното използване на всички ресурси и непрекъснато повишаване на удовлетвореността на клиентите.