Дексинал 50 mg/ 2 ml инжекционен/инфузионен разтвор

Дексинал 50 mg/ 2 ml инжекционен/инфузионен разтвор
Активный Компонент
Декскетопрофен
Области Использования
НПВП