Вие сте ценни

Вие сте ценни
Нашата най-важна ценност в Nobel са хората ни. Държим на удовлетвореността на служителите и вярваме, че е важно да подкрепяме участието им във всички процеси.

В Nobel Pharmaceuticals богатството от натрупан опит и културни, социални, полови и поколенчески различия на служителите, се приема като корпоративна култура, отвъд управлението на човешките ресурси.

Ние работим така, че: да бъдем най-цененият и най-добрият работодател в бранша; да откриваме, развиваме и задържаме най-талантливите служители и да постигаме нашите бизнес цели. Стремим се да помагаме максимално на нашите служители и да предложим добри възможности за кариерно развитие.

В нашите взаимоотношения и сфера на влияние, ние се отнасяме еднакво към всички наши служители, без дискриминация по религия, език, раса, пол или етническа принадлежност, уповавайки се на принципите за равенство и безпристрастност.

Стремим се да направим всичко необходимо, така че Nobel да се възприема като най-доброто място за работа, както в очите на своите служители, така и в очите на потенциалните кандидати. Ние направихме първите стъпки по пътя на титлата „Най-добър работодател“ през 2013 с разбирането, че трябва да ценим удовлетвореността на служителите и да ги подкрепяме за тяхното участие.

Вследствие на нашата работа по създаването титлата „Най-добър работодател“, ние създадохме своя концепция за стойността на нашите служители под мотото "Вие сте ценни", която е в синхрон с нашия корпоративен девиз "Здравето е ценно".

"Заслужава си да се работи в надеждна и искрена среда, в която сътрудничеството е въодушевяващо!" Заслужава си науката да се управлява със страст и с гъвкави и иновативни подходи, за да остави отпечатък върху бъдещето! Заслужава си да развиваме таланти. По пътя, който проправяме, заявявайки, че здравето е ценно, всичко това си заслужава заради близо 3000-те служители на Nobel в 20 страни!

Вие сте ценни!